صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۰۴,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۱۰۶,۱۱۱,۰۴۷,۹۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴:۵۸:۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۲,۲۷۲ ۱۲,۲۵۵ ۱۲,۱۷۳ -۸۲ ۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۶,۱۱۱,۰۴۷,۹۱۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۲,۲۶۵ ۱۲,۲۴۹ ۱۲,۱۶۶ -۸۳ ۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۵۱,۲۷۸,۱۰۴,۳۳۴
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۲,۲۵۸ ۱۲,۲۴۲ ۱۲,۱۶۲ -۸۰ ۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۴۰,۵۳۳,۰۱۶,۵۶۶
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۲,۲۵۱ ۱۲,۲۳۵ ۱۲,۱۵۸ -۷۷ ۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۳۰,۴۹۵,۱۶۴,۹۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۲,۲۴۴ ۱۲,۲۲۸ ۱۲,۱۳۶ -۹۲ ۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۲۰,۹۴۶,۳۲۷,۶۳۲
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۲,۲۳۸ ۱۲,۲۲۲ ۱۲,۱۴۹ -۷۳ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۸۶۲,۷۸۸,۳۵۶,۳۱۲
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۲,۲۳۱ ۱۲,۲۱۵ ۱۲,۱۴۶ -۶۹ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷,۸۴۵,۴۵۲,۶۹۳,۳۷۱
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۲,۲۲۳ ۱۲,۲۰۸ ۱۲,۱۳۳ -۷۵ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۱۳,۰۸۷,۹۹۴,۱۰۷
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۲,۲۲۲ ۱۲,۲۰۲ ۱۲,۱۱۵ -۸۷ ۰ ۲,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۴۴,۳۴۵,۷۱۳,۸۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۲,۲۱۵ ۱۲,۱۹۵ ۱۲,۱۱۲ -۸۳ ۰ ۲,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۳۶,۹۳۱,۸۷۲,۷۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۲,۲۰۹ ۱۲,۱۸۹ ۱۲,۱۰۹ -۸۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۲۹,۶۱۴,۴۵۴,۹۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۲,۲۰۳ ۱۲,۱۸۲ ۱۲,۰۸۸ -۹۴ ۰ ۲,۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۴۰,۶۹۹,۹۴۸,۱۰۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۲,۱۹۷ ۱۲,۱۷۶ ۱۲,۰۸۶ -۹۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۳۳,۶۲۹,۸۷۳,۷۵۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۲,۱۹۰ ۱۲,۱۶۹ ۱۲,۰۹۳ -۷۶ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۴,۳۸۷,۳۶۶,۶۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۲,۱۸۳ ۱۲,۱۶۲ ۱۲,۰۸۰ -۸۲ ۰ ۲,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۲,۰۷۵,۵۳۰,۰۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۲,۱۷۷ ۱۲,۱۵۶ ۱۲,۰۷۲ -۸۴ ۰ ۲,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۲,۵۵۵,۲۷۳,۴۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۲,۱۷۱ ۱۲,۱۴۹ ۱۲,۰۶۹ -۸۰ ۰ ۲,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۰۵,۴۵۷,۳۷۳,۰۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۲,۱۶۴ ۱۲,۱۴۳ ۱۲,۰۶۵ -۷۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۸,۴۷۵,۶۶۴,۱۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۲,۱۵۷ ۱۲,۱۳۶ ۱۲,۰۵۲ -۸۴ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۶۳,۰۱۶,۴۸۳,۴۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۲,۱۵۱ ۱۲,۱۲۹ ۱۲,۰۴۴ -۸۵ ۰ ۲,۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۴۸,۶۸۵,۷۱۵,۳۹۷
  مشاهده همه