صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۳,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۴۴,۶۷۰,۷۲۴,۹۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴:۵۹:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۱,۱۵۵ ۱۱,۱۴۴ ۱۱,۲۰۹ ۶۵ ۰ ۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۸۴۴,۶۷۰,۷۲۴,۹۰۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۱,۱۴۸ ۱۱,۱۳۸ ۱۱,۲۰۹ ۷۱ ۰ ۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۸۴۵,۹۶۷,۹۵۹,۹۳۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۱,۱۴۲ ۱۱,۱۳۲ ۱۱,۲۰۵ ۷۳ ۰ ۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۸۴۰,۸۲۹,۱۱۶,۶۰۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۱,۱۳۶ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۲۰۰ ۷۵ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۸۳۴,۸۰۶,۸۹۵,۴۰۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۱,۱۲۹ ۱۱,۱۱۹ ۱۱,۱۵۱ ۳۲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۶۹۸,۸۹۳,۷۵۸,۰۸۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۱۱۳ ۱۱,۱۹۸ ۸۵ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۴,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۴,۵۹۲,۸۳۵,۵۷۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۱,۱۱۸ ۱۱,۱۰۷ ۱۱,۱۸۵ ۷۸ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۴۱,۲۷۳,۰۲۹,۰۹۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱,۱۱۱ ۱۱,۱۰۱ ۱۱,۱۸۰ ۷۹ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۳۵,۳۴۸,۶۶۹,۶۷۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۱,۱۰۶ ۱۱,۰۹۵ ۱۱,۱۷۶ ۸۱ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۳۰,۳۵۲,۸۸۷,۶۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۱,۰۹۹ ۱۱,۰۸۹ ۱۱,۱۷۱ ۸۲ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۲۴,۸۴۲,۷۲۶,۸۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۱,۰۹۴ ۱۱,۰۸۳ ۱۱,۱۷۰ ۸۷ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۲۰,۴۵۵,۷۰۸,۵۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۱,۰۸۸ ۱۱,۰۷۷ ۱۱,۱۶۵ ۸۸ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۱۵,۰۲۰,۶۴۹,۷۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۱,۰۸۱ ۱۱,۰۷۱ ۱۱,۱۶۱ ۹۰ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۹,۳۳۴,۵۶۲,۸۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۱,۰۷۶ ۱۱,۰۶۵ ۱۱,۱۳۷ ۷۲ ۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۴,۷۷۴,۶۴۴,۳۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۱,۰۶۹ ۱۱,۰۵۹ ۱۱,۱۳۸ ۷۹ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۸۸,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۸۲۴,۵۲۴,۱۰۴,۳۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۱,۰۶۴ ۱۱,۰۵۳ ۱۱,۱۳۱ ۷۸ ۰ ۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۷۴۷,۸۶۶,۴۷۵,۵۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۱,۰۵۸ ۱۱,۰۴۷ ۱۱,۱۲۷ ۸۰ ۰ ۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۷۴۲,۶۹۱,۱۷۶,۳۰۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۱,۰۵۱ ۱۱,۰۴۱ ۱۱,۱۲۲ ۸۱ ۰ ۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۶,۶۳۵,۹۵۰,۳۰۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۱,۰۴۵ ۱۱,۰۳۵ ۱۱,۰۹۸ ۶۳ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ۸۹۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۸۸۸,۷۱۹,۵۸۹,۰۷۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۱,۰۳۹ ۱۱,۰۲۹ ۱۱,۰۹۶ ۶۷ ۰ ۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ۸۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۶۵,۳۴۸,۴۹۴,۹۷۹
  مشاهده همه