صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده‌ی مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک آینده بلوار دریا ۲۵۳ حساب جاری 0100750407000
بانک آینده بلوار دریا ۰۲۵۳ سپرده بلند مدت IR170620000000402584047007 0402584047007
بانک دی فرشته ۱۲۴ سپرده بلند مدت IR390660000000405680414001 0405680414001
موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۴۱۴ سپرده بلند مدت IR180752041460332000000026 0414-60-332000000026
بانک رفاه بازار ۱۱۶ سپرده کوتاه مدت IR730130100000000327894908 327894908
بانک رفاه بازار ۱۱۶ سپرده بلند مدت IR730130100000000327894908 327937555
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده بلند مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-17
بانک گردشگری قیطریه ۱۳۳ سپرده بلند مدت IR700640013302110823519003 133.211.823519.3
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-18
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده بلند مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-19
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده بلند مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-20
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده بلند مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-21
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-22
بانک آینده مطهری ۲۳۹ سپرده بلند مدت IR170620000000402584047007 0403190048001
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده بلند مدت IR480570029081014527997101 290-9012-14527997-23
بانک دی فرشته ۱۲۴ سپرده بلند مدت IR500660000000405782474002 0405782474002