صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۲.۱۶ (۴۰.۶۱)
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۲.۱۸ (۴۰.۰۸)
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۹ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۲۱ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۲.۲۲ ۹۲.۸
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۰۷) ۲۵.۳۴ (۲۱.۷)
۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۲.۲۵ ۱۸۰.۲
۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۵.۳۷ ۱,۹۳۱.۶۱
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۰۶ (۱.۴۵) ۲۲.۲۸ (۹۹.۵۲)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۹ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۲.۳۲ ۱۲۵.۷۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۱۶ ۲۲.۳۳ ۷۹.۰۸
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۷۷) ۲۲.۳۵ (۹۴.۱۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۴۹) ۲۲.۳۶ (۸۳.۲۱)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۵.۵ ۱,۹۴۳.۲۹
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۲.۴۲ ۴۵۴.۵۶