صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
حسابرس صندوق

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس میباشد که کلیک بر لینک مربوطه رزومه حسابرس میتوانید اطلاعات موسسه را مشاهده نمایید.