صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۹۵۴,۳۶۹,۳۲۳,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴:۵۹:۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۶۲ ۱۳,۲۴۳ ۱۸۱ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۵۴,۳۶۹,۳۲۳,۶۹۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۳,۰۶۹ ۱۳,۰۵۴ ۱۳,۲۲۹ ۱۷۵ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۴,۲۱۵,۳۹۶,۶۱۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۳,۰۶۱ ۱۳,۰۴۷ ۱۳,۲۱۳ ۱۶۶ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۳۷,۹۴۸,۳۲۷,۱۲۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۳,۰۵۲ ۱۳,۰۳۹ ۱۳,۲۲۲ ۱۸۳ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۸۰,۰۳۱,۲۰۰,۱۳۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۳,۰۴۵ ۱۳,۰۳۲ ۱۳,۱۸۸ ۱۵۶ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۸۱,۹۴۱,۱۸۰,۳۶۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۳,۰۳۸ ۱۳,۰۲۵ ۱۳,۱۸۴ ۱۵۹ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۶۳,۷۵۸,۲۹۳,۹۹۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۳,۰۳۰ ۱۳,۰۱۷ ۱۳,۱۸۱ ۱۶۴ ۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۴,۷۴۷,۳۶۷,۸۸۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۳,۰۲۳ ۱۳,۰۱۰ ۱۳,۱۴۴ ۱۳۴ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۲۹,۰۵۱,۰۳۹,۱۱۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۳,۰۱۵ ۱۳,۰۰۲ ۱۳,۱۱۷ ۱۱۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۵۷,۸۸۹,۶۷۲,۴۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۳,۰۰۸ ۱۲,۹۹۵ ۱۳,۱۲۶ ۱۳۱ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۵۱,۲۹۹,۸۶۶,۴۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۳,۰۰۲ ۱۲,۹۸۸ ۱۳,۱۲۹ ۱۴۱ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۳۹,۳۵۲,۲۰۳,۵۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۲,۹۹۳ ۱۲,۹۸۰ ۱۳,۰۹۴ ۱۱۴ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۸۸,۸۲۷,۰۴۷,۳۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۲,۹۸۶ ۱۲,۹۷۳ ۱۳,۰۹۰ ۱۱۷ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۷۲,۹۲۰,۶۹۲,۸۰۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۲,۹۸۰ ۱۲,۹۶۶ ۱۳,۰۸۶ ۱۲۰ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۵۹,۲۰۲,۴۰۱,۴۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۲,۹۷۱ ۱۲,۹۵۸ ۱۳,۰۸۲ ۱۲۴ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۳۹,۸۸۱,۱۵۸,۷۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۲,۹۶۵ ۱۲,۹۵۱ ۱۳,۰۷۸ ۱۲۷ ۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۲۵,۲۶۲,۶۵۴,۱۸۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۲,۹۵۷ ۱۲,۹۴۳ ۱۳,۰۴۶ ۱۰۳ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۰۷,۹۹۳,۰۶۳,۴۲۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۲,۹۴۹ ۱۲,۹۳۶ ۱۳,۰۳۲ ۹۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۴,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۵۸,۲۲۶,۶۶۴,۰۳۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱۲,۹۴۳ ۱۲,۹۲۹ ۱۳,۰۲۵ ۹۶ ۰ ۳,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۶۲,۹۶۳,۴۶۹,۲۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱۲,۹۳۵ ۱۲,۹۲۱ ۱۳,۰۲۲ ۱۰۱ ۰ ۳,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۴۴,۹۷۸,۰۶۸,۳۰۴
  مشاهده همه