صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازارگردان

بازارگردان صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بازارگردان صندوق می باشد جهت دریافت روزمه بازارگردان کلیک نمایید.