صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
شعبه‌های صندوق

 

نام شعبه

آدرس

مدیر صندوق

تلفن

مرکزی

سعادت آباد - خیابان ۳۷ - پلاک ۴۸-ط ۱  کدپستی ۱۹۹۸۸۱۳۱۷۱

شرکت سبدگردان زاگرس

۰۲۱۸۸۶۸۴۳۶۷

۰۲۱۸۸۶۸۴۴۶۷