صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۰.۰۴۹ %۰.۱۸۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۰.۳۸۵ (۳.۰۸۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۱.۶۴۲ (۵.۶۸۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۵.۰۱۳ (۸.۹۴۷)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۱۰.۲۷۶ (۳.۱۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ %۲۱.۷۵۹ %۴.۸۸۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۶.۱۲ %۶۴۴۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴.۲۶ (۹۷.۵۱)%