صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
متولی صندوق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی ) متولی صندوق می باشد جهت دریافت رزومه متولی کلیک نمایید.