صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۱۹.۵۷ ۹۸.۵۹
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲ ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۲ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۲۳.۲۳ ۱۶۶.۲۲
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۵ (۲.۳۳) ۱۹.۶۲ (۹۹.۹۸)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۳۳) ۲۳.۲۶ (۷۰.۱۳)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۸۹) ۲۳.۲۷ (۹۶.۱۷)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۱۹.۶۵ (۹۵.۹۸)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۳.۳۳ (۱۱.۳)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۱۹.۷ ۷۰.۴۲
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۳.۳۶ (۶۷.۱)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ (۱.۸۸) ۲۳.۳۷ (۹۹.۹)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۰۵) ۱۹.۷۴ (۱۵.۷)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۳.۴۳ ۷.۴۲
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۹۶) ۲۳.۴۴ (۹۷.۰۵)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۷۹ (۵۴.۷۴)