صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لغو مجمع 1400/07/07
منبع -
مقدمه لغو مجمع 1400/07/07
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست