صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۳۳) ۲۳.۲۶ (۷۰.۱۳)
۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۸۹) ۲۳.۲۷ (۹۶.۱۷)
۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۱۹.۶۵ (۹۵.۹۸)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۳.۳۳ (۱۱.۳)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۱۹.۷ ۷۰.۴۲
۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۳.۳۶ (۶۷.۱)
۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ (۱.۸۸) ۲۳.۳۷ (۹۹.۹)
۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۰۵) ۱۹.۷۴ (۱۵.۷)
۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۳.۴۳ ۷.۴۲
۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۹۶) ۲۳.۴۴ (۹۷.۰۵)
۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۷۹ (۵۴.۷۴)
۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۳.۴۷ ۷.۲۳
۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۳۳) ۱۹.۸۲ (۹۹.۲۴)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰