صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۱ ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۵۲) ۲۲.۱۸ (۸۵.۱۱)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۲.۱۹ ۹۱.۵۶
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۵.۷۶ ۴۴۶.۳
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۰۹ ۱۸.۷۷ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۳ ۰
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۴ ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۶ ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۲۶ ۲۲.۲۷ ۹,۶۴۹.۶۳
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰ (۰.۳۱) ۰ (۶۷.۸۴)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۱۱ ۱.۰۷ ۴۹.۵۵ ۴,۷۸۴.۵۱
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۹۲ ۲۲.۳۱ ۲,۷۰۱.۸۲
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۳ ۲۲.۳۳ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۴ ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۵ ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۹ ۰
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۸ ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۹ ۰
۵۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۱ ۰